STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

ISIC

Naše škola vydává mezinárodní studentské průkazy ISIC.

Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto
dvaceti pěti tisících místech.
Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?
– Funguje jako čipová karta ke vstupu do školy a k evidenci docházky.
– Je oficiálním průkazem studenta naší školy
– Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.
Školní ISIC je levnější!
o Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
o Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč

Slevy, které můžete uplatnit prostřednictvím ISIC karty ZDE