STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Volitelné předměty

Přehled a nabídka povinně volitelných předmětů pro budoucí 3.ročníky školního roku 2022/23 oboru:

Praktická sestra 

 • Odborný seminář
 • Přírodovědný seminář
 • Seminář z 2. cizího jazyka (německý jazyk)
 • Seminář z 2. cizího jazyka (ruský jazyk)
 • Matematika pro život

Zdravotnické Lyceum

 • Německý jazyk seminář
 •  Ruský jazyk seminář
 • Základy společenských věd
 • Fyzika seminář
 • Chemie seminář
 • Biologie a ekologie seminář
 • Somatologie seminář
 • Klinická propedeutika seminář