+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Kurz Sanitář

images.jpg

SANITÁŘ
Program dalšího vzdělávání je organizován formou prezenčního studia. Výuka probíhá
zpravidla 2 dny v týdnu – pátek a sobota od 8.00 do 15.00 hodin po dobu dvou měsíců
v budově Střední zdravotnické školy, Beroun, Mládeže 1102. Odborná praxe (včetně
vhodných osobních ochranných pomůcek) je smluvně zajištěna ve zdravotnických zařízeních
NH HOSPITAL, a s. – Nemocnice Hořovice a Jessenia, a.s. - Nemocnice Beroun.
Délka studia: 180 hodin (z toho praktická výuka 80 hodin)
- program má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR
- bližší informace na tel. čísle: 311 624 196, 311 623 527

Sanitář je pomocný zdravotnický pracovník. Vykonává pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče, většinou pod dozorem zdravotní sestry nebo jiného odborného zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Přihláška do kurzu SANITÁŘ
.doc