STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Maturita

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK profilových a ústních– PODZIM 2020

Písemné zkoušky – společná část – 1.9.-3.9.2020 SOŠ Hlinky, Beroun podrobný rozpis ZDE
Praktická maturitní zkouška oboru ZA – 27. 8. 2020 od 8.00 hodin (odborné učebny v budově SZŠ)
Obhajoba maturitní práce: 27. 8. 2020 od 10.00 hod. ( v budově SZŠ Beroun)
Ústní MZ (společná a profilová část) – 8. 9. 2020 – od 10.00 hod. ( v budově SZŠ Beroun)

V souvislosti s vydáním speciálního zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo kritéria hodnocení ve dvou verzích. Jednak pro hodnocení žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku v jarním i podzimním zkušebním období podle pravidel stanovených speciálním zákonem, jednak pro žáky, kteří budou v podzimním zkušebním období konat maturitní zkoušku standardně podle pravidel uvedených ve školském zákoně.

Více informací ZDE

Informace o změnách průběhu maturit, které jsou v platnosti od 1.10.2020 a uplatní se tedy v jarním maturitním termínu 2021 ZDE

Dokumenty k maturitě