STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Dokumenty k maturitě obecné

Dokumenty k maturitě obecné
 • Směrnice - Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2023-2024
  Datum publikace: 8. 2. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Podrobný popis MZ
 • Termíny maturitních zkoušek 2023/2024
  Datum publikace: 1. 10. 2023
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Termíny maturitních zkoušek 2023/2024 - jarní termíny
 • Přihláška k MZ
  Datum publikace: 4. 9. 2023
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Editovatelná přihláška k MZ ke stažení
 • Vzor přihlášky k MZ
  Datum publikace: 4. 9. 2023
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Do formuláře lze vpisovat, doporučujeme vyplnit na počítači a pouze poslední odstavec "podpisy" MUSÍ BÝT VYPLNĚN RUČNĚ. Poznámky: nevyplňujte - evidenční číslo žáka a kolonku "datová schránka". Tabulka "společná část MZ" všichni zaškrtnete v prvním sloupečku (povinné zkoušky, řádný termín) Český jazyk a literatura + cizí jazyk ze kterého budete maturovat nebo matematiku. "nepovinné zkoušky" - zaškrtáváte, jen v případě, že se hlásíte na některou z nepovinných zkoušek Doplňující informace - pokud nemáte uzpůsobení podmínek pro MZ nevyplňujete
 • Seznam literárních děl
  Datum publikace: 25. 9. 2023
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Seznam literárních děl pro obor PS, ZL 2023 2024
 • Seznam literárních děl - formulář VZOR
  Datum publikace: 13. 9. 2023
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  V příloze naleznete VZOR vyplněného formuláře - seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z CJL
 • Seznam literárních děl - formulář k vyplnění
  Datum publikace: 5. 2. 2024
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  V příloze naleznete formulář pro vyplnění seznamu literárních děl k ústní maturitní zkoušce z CJL
 • Profilová část maturitní zkoušky - PP a ÚZ CJL
  Datum publikace: 27. 9. 2023
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Společná ustanovení pro písemnou a ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu CJL
 • Profilová část maturitní zkoušky - PP a ÚZ CIZÍ JAZYK
  Datum publikace: 1. 10. 2023
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Společná ustanovení pro písemnou a ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu Cizí jazyk
 • Seznam standardizovaných jazykových zkoušek
  Datum publikace: 13. 9. 2023
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Seznam standardizovaných jazykových zkoušek 2024 - nahrazení části maturitní zkoušky – ústní zkoušky z anglického jazyka
 • Žádost o nahrazení části ústní MZ z ANJ
  Datum publikace: 7. 9. 2023
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o nahrazení části maturitní zkoušky – ústní zkoušky z anglického jazyka na základě doložení certifikátu