STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Erasmus+ KA101 (2015-2017)

Název projektu:

Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun


Cíle projektu:

 • zlepšení kvality výuky
 • tvorba a inovace výukových materiálů
 • zavedení nových výukových metod
 • realizace seminářů pro odbornou veřejnost

Popis projektu: V rámci projektu proběhlo 6 zahraničních mobilit, během kterých učitelé Střední zdravotnické školy Beroun absolvovali nejenom jazykové kurzy anglického a německého jazyka, ale zejména se zaměřili na odborný jazyk v oblasti ošetřovatelství a rozšířili své metodické znalosti v oblasti nejnovějších výukových metod, zejména metody CLIL.

Diseminační aktivity: Získané znalosti účastníci mobilit využili při tvorbě výukových materiálů, brožury pro studenty školy i sestry z partnerských institucí a sdíleli je i s odbornou veřejností v rámci seminářů pořádaných školou.

Za projekt Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu Ošetřovatelství v němčině získala SZŠ Beroun hned dvě nejvyšší ocenění:

 • Pečeť kvality
 • Evropská jazyková cena LABEL

Evropská jazyková cena LABEL 2018

Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou LABEL 2018

Ceny uděluje Dům zahraniční spolupráce spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Evropská jazyková cena LABEL je nejprestižnějším oceněním, se kterým souvisí i zajímavá finanční odměna pro školu.  Tento výjimečný úspěch vybojovala pro školu Mgr. Karolina Froňková, která ve spolupráci s kolektivem vyučujících celý projekt realizovala a vedla.

Slavnostní předání ocenění s nemalou finanční dotací pro školu se uskutečnilo ve velkém zrcadlovém sále MŠMT.

V rámci projektu byl kromě již vyučovaného předmětu ošetřovatelství v angličtině zaveden tento předmět též v němčině. SZŠ Beroun byla jedna z prvních v České republice, která nabízí žákům studium odborného předmětu v cizích jazycích.

Pracovní listy

Zde si můžete prohlédnout výukové materiály, které vznikly na základě mobilit ve Velké Británii a Německu. Pokud Vás pracovní listy zaujmou, budeme rádi, když je využijete ve výuce a podělíte se s námi o Vaše zkušenosti s jejich použitím. Budeme vděčni za jakoukoli zpětnou vazbu, pozitivní i negativní :o) protože vždy je co zlepšovat!

Pracovní listy
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Změny na kůži, rány
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Invazivní vstupy
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Propuštění z nemocnice
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příjem pacienta, ošetřovatelská anamnéza
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kompenzační pomůcky, psychický stav, alergie
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Ošetřovatelská anamnéza, komunikace s pacientem
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Hygiena, polohy, polohování, pohyb a soběstačnost
 • Deutsch für Pflege
  Datum publikace: 21. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Jídlo a pití, stravování, vylučování
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Digestive system I
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Digestive system II
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Reproductive system
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Gynecology system
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  First Aid
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  In the Hospital I
 • Nursing in English
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  In the Hospital II

Komunikace s anglicky mluvícím klientem pro zdravotní sestry

Ve spolupráci s Rehabilitační nemocnicí Beroun byla vytvořena konverzační příručka „Komunikace s anglicky mluvícím klientem pro zdravotní sestry“, která je určena pro studenty Střední zdravotnické školy Beroun, ale i pro zaměstnance partnerských institucí školy (RN Beroun a Nemocnice Hořovice). Příručka vznikla na základě požadavků sester přímo z RN Beroun, které jsme zjistili na základě dotazníkového šetření. Zároveň jsme při tvorbě příručky spolupracovali s řadou odborníků z praxe, ale i se zahraničními lektory z jazykové školy English in Margate. Příručka tak sleduje přesně posloupnost ošetřovatelského procesu příjmem klienta počínaje a jeho propuštěním a edukací konče. Příručku si můžete stáhnout na našem webu (kliknutím na odkazy níže) nebo pokud dáváte přednost tištěné podobě, kontaktujte nás. Rádi se s Vámi domluvíme na jejím zprostředkování.

Phrase book
 • Konverzační příručka ANJ
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Obálka
 • Konverzační příručka ANJ
  Datum publikace: 22. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Text
 • Konverzační příručka NEJ
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Obálka
 • Konverzační příručka NEJ
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Text
 • Konverzační příručka RUJ
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Obálka
 • Konverzační příručka RUJ
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Text